S firmou MD building sme boli spokojný. Zabezpečila pre našu stavbu dodávku materiálu na zateplenie budovy vlastnou dopravou. Poradili pri výbere vhodných materiálov a prácu vykonávali odborne s použitím vlastného lešenia.